Ett felles mål om å få flere til å ta bussen

Ja ,Svein Terje Brekke (Krf) det er godt at saken om busstilbudet på Haugalandet engasjerer!

Dialogen mellom oss to, både her i avisen gjennom debattinnlegg og i andre arenaer om busstilbudet, har et overordnet mål: Vi vil få flere til å ta bussen, og erkjenner at det er en viktig satsingsområde.
Målet med omlegging er å få flere til å bruke bussen. Noen av de viktigste forbedringspunktene i omleggingen er.
• forenkling av rutetider, ryddigere og mer oversiktlige rutestrukturer med bedre overgangsmuligheter
• taksttiltak som gunstige periodepass, utvidelse av nærtakstsoner, helhetlig traseendringer og ikke minst en forutsigbarhet i, og informasjon om rutetider /avgangstider ligger inne i konseptet.
Det er i tråd med vedtaket som du viser til gjort i Kommuneplanutvalget av 14.10.2014 som blant annet både du og jeg var iniativtaker til!
Forslaget fra Tysvær om ny rute/skolerute gjennom T-forbindelsen, er ikke med i omleggingen om Bybuss- konseptet.
Ideen fra Tysvær er løftet. Jeg har i dialog med andre Fylkestingsmedlemmer, og i Fylkestinget løftet frem muligheter om økt kollektivbruk ved å få knytet Mjåsund og T-forbindelsen på et fremtidig rutetilbud . I samtale med skole, innbyggere og næringsliv er det flere som ser at en bussforbindelse her vil være gunstig. Det Brekke håper jeg du, sammen med meg, også fremtiden har fokus på. Ved vekst på Haugalandet vil det kunne bli mer enn en drøm for fremtiden!
I dag kjører Kystbussen og Buss 4 you gjennom T-forbindelsen viser du til. De har et kundegrunnlag med utgangspunkt i å frakte passasjerer fra A til B, som er Stavanger-Haugesund/ Aksdal-Bergen. Gjennom å gjøre det raskest mulig, har de endret avgangene sine og kjører nå annenhver avgang innom Aksdal-Bergen / via T-forbindelen til Haugesund-Bergen. Jeg tar fremdeles bussen til Stavanger, av og til må jeg da til Mjåsund og parkere der på oppmerkede område, for å kunne være noe mer fleksibel på busstider. Det heter endring i vaner!
Rute 9 som er den som blir direkte endret i Tysvær, og den blir i tråd med argumentasjonen for direkte rute , rute X9, til rute 6 som følger hovedtraseen. Det vil innebære kortere reisetid til byen, som mange tar kontakt med meg om.
Vi var enige om at bussen ikke skal kjøre oppom Førre Terasse. ( vedtak 14.10.149).Ved å følge den samme begrunnelse også for Frakkagjerd, gjennom å følge kortest vei via hovedtrasee, hadde vi mulighet til å få knytte rute 9 til Bybuss konseptet .
Gjennom vedtaket i Fylkestinget, basert på ALLE innkomne forslag fra ALLE innkomne kommuner er vedtaket og innspillene fra Tysvær godt ivaretatt.
Jeg mener det er viktig å la tilbudet få sette seg, og så må vi ha en evaluering for å se om tilbudet gir ønsket effekt. Det var jeg tydelig på i Fylkestinget når vedtaket ble behandlet Desember 2014.
De tillitsvalgte har vært med i omleggingen. Saksutredningen bygger på deres tilbakemeldinger har jeg vist til. Her viser Brekke til ( TB 5.3.15)i at innspill fra hans forbund Yft er ikke er tatt hensyn til i saksutredningen. Er det slik at viktige innspill og forbedringer ikke er kommet godt nok frem er det en selvfølge at vi må ha en klarhet i det. Jeg er åpen for nye endringer, så lenge hovedmålet henger fast: Få flere til å ta bussen i vår region!

Sissel Hansen Tysse
Høyre