Politiet kommer med oppfordring til folk på Haugalandet  Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
Politiet har dessverre fått inn en ny melding om innbrudd i Tysvær.Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Pass opp for mobile vinningskriminelle

Politiet har grunn til a tro at såkalte mobile vinningskriminelle (MVK) har intensivert sin aktivitet i vart politidistrikt. Det har vært en økning av innbrudd og grove tyverier fra bolig det siste året, og en ytterligere økning den siste tiden.

Derfor har politiet sendt ut følgende melding til media i dag:

«Vi ser også at dette ofte topper seg i ferier og høytid. Det er derfor nødvendig med et varsel nå som påsken står for døren.
Siden jul i fjor har Haugesund politistasjon registrert de fleste av disse innbruddene, men Stord lensmannsdistrikt og Karmøy lensmannsdistrikt har også vært utsatt. Den østlige regionen i politidistriktet har foreløpig ikke registrert tilsvarende økning».

Politidistriktet har satt i gang ekstra målrettede tiltak for å intensivere fokuset på denne type kriminalitet.
Vi har analysert sakene og funnet følgende fellestrekk ved fremgangsmåten:
• Spesielt hus fra perioden 1970 – 1990-tallet. Men også andre hus
• Skjermet for innsyn
• Ligger ofte litt for seg selv innerst i en vei
• Men har også sett at innbrudd er begått i boligfelt med flere veier ut av området.
• Bender ofte opp dører og vinduer uten innsyn, ofte i andre etasje
• Legger igjen lite spor, forvolder liten skade
• Ofte på dag- eller kveldstid. Mye tyder på rekognosering i forkant
• Stjeler hovedsakelig lett omsettelige verdigjenstander, smykker og kontanter
Vi gi følgende tips til forebyggende tiltak:
• Lukke vinduer og sette på begge vindushaspene når du er borte
• Las dørene når du er borte, selv på korte turer
• Aktiver alarmen (hvis du har) selv om du er borte i kort tid
• Vurder utskifting av gamle laser på vinduer og dører
• Vurder behovet for alarm (bevegelsessensorer)
• Avtal nabohjelp. Se etter hverandres hus. Tøm hverandres postkasser
• Gjem verdisaker på sikkert sted. Ta det eventuelt med når du reiser
• La ikke stiger ligge framme ute. Ha alltid på noe lys i huset
• La det være litt søppel igjen i søppeldunken, slik at det ser ut som det er folk hjemme.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Meld fra til politiet. Vi ønsker tips fra publikum:
• Informer straks dersom du observerer noe mistenkelig
• Noter registreringsnummer på mistenkelige biler
• Meld fra hvis bilskilt stjeles
• Dersom du på trygg avstand, ta gjerne foto av biler og mistenkelige personer
• Ring heller til politiet en gang for mye enn en gang for lite
• Politiet setter stor pris på tips
• Bruk telefonnummer 02800