Defensiv holdning i formannskapet

Norge skal ha en ny kommunereform. I denne prosessen skal kommunene vurdere eventuelle sammenslåinger med andre kommuner.

Denne prosessen har så vidt startet i vår region. På dette tidspunktet skal den enkelte kommune gjøre vedtak om hvorvidt de ønsker å få utredet forskjellige løsninger; det være seg å beholde kommunen som i dag, eller forskjellige løsninger for sammenslåing med andre kommuner. I mine øyne er det helt ufarlig og uforpliktende å få utredet negative og positive konsekvenser av de forskjellige løsningene. På dette stadiet skal vi nemlig ikke avgjøre om vår kommune skal slås sammen med andre kommuner eller ikke.
Det ser imidlertid ut til at flere formannskap ser en overhengende fare i slike utredninger. Faren er reell; det kan vise seg å være lurt å endre kommunestrukturen.
Haugesund kommune er positiv til et slikt utredningsarbeid. Formannskapet i Karmøy var, ikke uventet, negativt til å utrede andre løsninger enn å beholde dagens situasjon. Denne uken valgte formannskapet i Tysvær, mot Høyres stemmer, å kjøre en relativt defensiv linje. De valgte ikke å anbefale noen utredning som inkluderte Haugesund og/eller Karmøy.

Det som ser ut til å være problemet, er en sterk frykt for å bli knyttet sammen med Haugesund. Ironien i dette er at for brorparten av Tysværs befolkning er tilknyttingen til Haugesund den mest reelle. Det er mot Haugesund vi orienterer oss i de fleste sammenhenger. Det gjelder arbeidsmarked, skolegang, handel og kultur. I fremtidige planer for regionen vår, og i den kommende kommuneplanen, legges det opp til at Tysvær skal utvikles mest fra Aksdal av og mot Haugesund. Dette er vektige momenter for vurderingen av eventuelle kommunesammenslåinger.
For kort tid siden hadde kommunestyret besøk av Geir Toskedal. Han sitter på stortinget for KrF og er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hensikten med besøket var å belyse prosessen rundt kommunereformen. Han la vekt på at både Haugesund, Tysvær og Karmøy var store nok til å kunne yte de tjenestene de skulle, samt klare seg selv på alle måter i lang tid. «Men», la han til, «er det lurt?»
Poenget her er at skal prosessen få den behandlingen den fortjener, må vi i hvert fall utrede det som kanskje er de mest naturlige alternativene. I de fleste av disse inngår Haugesund.

Ovenforstående gir kanskje inntrykk av at jeg ivrer for en sammenslåing. Jeg har en positiv tilnærming i spørsmålet, men har ikke bestemt meg. Det vil jeg vente med til alternativene er utredet. Å ekskludere naturlige alternativ på dette tidspunktet gjør meg imidlertid både frustrert og litt fortvilet. Pr. i dag mener jeg at den naturligste konstellasjonen for Tysvær vil være sammen med Haugesund, Sveio, fastlandssiden av Karmøy og Bokn.
Forhåpentligvis får vi en mulighet til å endre formannskapets anbefaling når saken kommer til kommunestyret.

Frode H. Johnsen
Førresfjorden
Kommunestyrerepresentant Høyre