Demokrati i Tysvær-politikken

Jeg leser med fascinasjon Sigmund Liers leserbrev på Tysvær Bygdeblads nettsider.

Etter fremleggelse av forslag i formannskapet og med debatten i siste kommunestyremøte friskt i minne blir jeg imidlertid ikke overrasket. Han påtar seg uten blygsel rollen med å definere Tysvær Høyres ståsted i spørsmålet om eventuelle kommunesammenslåinger. Kanskje han burde viet litt mer tid til å se på Arbeiderpartiets demokratiske ståsted i denne saken.
For å gjøre en ting helt klart; Tysvær Høyre har ikke bestemt seg for noen som helst kommunesammenslåing, og vi har ikke fremmet noe ønske om en storkommune. Tysvær Høyre ønsker en åpen tilnærming i saken. Det betyr at vi ønsker de forskjellige alternativene belyst, slik at vi får et grunnlag å fatte beslutninger på. Det burde være vel kjent at det er fornuftig å fatte beslutninger av de riktige grunnene.
Arbeiderpartiet har vært klare på at det må avholdes folkeavstemning i kommunen før en eventuell sammenslåing med en eller flere kommuner kan bli aktuell. Dette for å ivareta demokratiet. Edelt. Ironien blir at Arbeiderpartiet på forhånd vil forhindre å få utredet de forskjellige løsningene; kun bestemte løsninger skal kunne ses nærmere på. Hva skjedde med demokratiet her?
I debatten i siste kommunestyremøte ble det argumentert med at Tysvær er en grisgrendt landbrukskommune. Geografisk kan nok dette stemme for deler av kommunen, men det er et faktum at mer enn halvparten av Tysværs innbyggere bor rett i utkanten av Haugesund. Mer enn halvparten av kommunens innbyggere bor i bynære områder.
Jeg vil anta at en vesentlig del av kommunens innbyggere vil se det som mer naturlig å se på en kobling vestover enn østover. For meg er dette valget enkelt. Det føles naturlig å se vestover og ikke like naturlig å se østover.
Det Tysværs politikere må gjøre, er å åpne for å få vurdert alle slike alternativ, slik at den dagen det skal tas en avgjørelse kjenner vi de positive og de negative sidene vi skal basere vår avgjørelse på.
Vi må ikke eliminere alternativ uten å ane hva de innebærer.

Frode Haga Johnsen (Førresfjorden)
Kommunestyrerepresentant Høyre