På årsmøtet i TINE SA i Lillestrøm ble det delt ut sølvtine for levering av Elitemelk i sammenhengende 15 år til Gerd Marit og Tor Sigurd Selvåg fra Skjoldastraumen.
På årsmøtet i TINE SA i Lillestrøm ble det delt ut sølvtine for levering av Elitemelk i sammenhengende 15 år til Gerd Marit og Tor Sigurd Selvåg fra Skjoldastraumen.

Sølvtine til Gerd Marit og Tor Sigurd Selvåg

På årsmøtet i TINE SA i Lillestrøm ble det delt ut sølvtine for levering av Elitemelk i sammenhengende 15 år til Gerd Marit og Tor Sigurd Selvåg fra Skjoldastraumen.

Dette er en utmerkelse som henger meget høyt. Blant ca. 1600 melkeprodusenter i Region Sør var det kun 16 som oppnådde denne prisen for 2014 og ingen andre på Haugalandet enn Selvåg.

Utdelingen ble foretatt av TINEs styreleder Trond Reierstad og TINEs konsernsjef Hanne Refsholt under et høytidelig arrangement på Lillestrøm.

Det er en rekke krav til kvaliteten av melka for at den blir klassifisert som Elitemelk.
Celletall, bakterieinnhold, sporeinnhold, syretall og frysepunkt blir kontrollert flere ganger i måneden og melka blir kontrollert for innhold av medisinrester ved hver melkehenting.
Kravet for å motta sølvtine er at en må ha levert Elitemelk i 15 sammenhengende år. I tillegg til krav om Elitemelk er det også krav om KSL-godkjenning (Kvalitetssystem i Landbruket) og et bra fjøsstell.

Melka blir stadig bedre
Den beste melka blir klassifisert som Elitemelk. I 2014 var 94,3 % av volumet Elitemelk i TINE. Det er en fremgang på 0,6 %-enheter fra 2013.
– Å levere Elitemelk over lang tid krever både fagkunnskap og gode rutiner i gardsdrifta. Melkeprodusentene blir mer og mer bevisste over hva god melkekvalitet betyr og de gjør en stor innsats, sier distriktssjef Svein Helge Einarsen.

God kvalitet på melka vi får inn til meieriene våre er avgjørende for kvaliteten på produkta. Derfor premierer TINE melkeprodusentene for å levere god melk.

Region Sør omfatter Telemark, Agder-fylkene og Rogaland.