Frakkagjerd barneskole har tidligere gjort det bra i hoppetaukampanjen. Foto: Mona Terjesen
Frakkagjerd barneskole har tidligere gjort det bra i hoppetaukampanjen. Foto: Mona Terjesen

10 917 hopper for hjertet

I dag går startskuddet for Nasjonalforeningen for folkehelsens store hoppetaukonkurranse, der over halvparten av landets barneskoler er med. Fra Tysvær stiller: Førland, Frakkagjerd og Grinde.

Pressemelding fra: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hopp for hjertet, som i år feirer 10-årsjubileum, motiverer 10 917 elever ved 123 skoler i Rogaland til en aktiv skolehverdag.
Se vedlagt liste over skolene som deltar i ditt fylke. Ta gjerne kontakt med skolene for å lage reportasje om ivrige og hoppende barn.
– Vi er stolte over at hoppetaukonkurransen i år feirer 10-årsjubileum. Å stimulere til mer aktivitet i skolehverdagen er bare blitt enda mer aktuelt. Gjennom konkurransen får elevene et enkelt aktivitetstilbud, samtidig som vi gir skolene en påminnelse om hvor viktig fysisk aktivitet er for både god helse og god læring, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

En time om dagen
Inaktivitet er en stor helseutfordring i Norge i dag, også blant unge. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge livsstilssykdommer, i tillegg til at det kan bedre skoleprestasjoner og det sosiale miljøet i klasserommet.

– Vi mener det bør være et klart og forpliktende mål om én time fysisk aktivitet daglig for elever på alle trinn, sier Rugtvedt.

Enorm deltakelse
Hoppetaukonkurransen har vokst fra å engasjere 40 000 skolebarn i 2005 til over 108 000 barn i 2015. Målet med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er morsomt og bra for helsen, og fint kan kombineres med fag og undervisning.

– Det er flott at så mange skoler er med på hoppetaukonkurransen. Nå hoppes det over hele landet. Det er en veldig enkel og morsom aktivitet, men med et svært viktig budskap.

Innsendt reportasje