Frode Leversund (foto: Ole Jørgen Bratland – Statoil ASA)
Frode Leversund (foto: Ole Jørgen Bratland – Statoil ASA)

Tysværbu adm. dir. i Gassco

Styret i Gassco har ansatt Frode Leversund som ny administrerende direktør i selskapet. Han tiltrer i stillingen senest 1.oktober i år.

Det skriver Gassco i en pressemelding som er offentliggjort på deres hjemmeside.

Frode Leversund har hatt en rekke lederstillinger innen prosessering og transport av gass i Statoil. Han overtar etter Brian Bjordal i Gassco som går av med pensjon.

Frode Leversund (51) startet i Statoil i 1992 og gikk gradene fra produksjonsingeniør til leder for produksjon på Kårstø. Videre har Leversund hatt en rekke lederstillinger innen drift av gassanlegg og raffinerier, samt innen midstrøms- og nedstrømsteknologiområdene i Statoil. Han er i dag senior vice president og leder prosjektet «Forenkling og effektivisering av tekniske ressurser» i Statoils effektiviseringsprogram STEP (Statoil Technical Efficiency Program). Leversund er utdannet sivilingeniør ved NTNU og er bosatt i Tysvær.

– Frode Leversund har en bakgrunn som vil være meget relevant for Gassco i tiden fremover. Gassco skal sørge for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv gasstransport; områder Leversund har betydelig kompetanse innenfor. I tillegg har han deltatt i, og ledet, flere store forbedringsprosjekter, en verdifull erfaring nå som olje- og gassindustrien gjennomgår store endringer, sier styreleder Ottar Rekdal.

– Styret vil samtidig rette en stor takk til avtroppende administrerende direktør Brian Bjordal. Bjordal har ledet selskapet siden etableringen i 2002 gjennom en betydelig vekstperiode for norsk gass. Bjordal har i samarbeid med øvrig ledelse og ansatte bygget opp Gassco til å bli en sentral aktør i forvaltningen av gassressursene på norsk sokkel, sier Rekdal.

Saken er levert av Gassco sin hjemmeside Gassco.no