Avdelingsleiar på Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter Mette Hermansen Austerheim og tilsynslege Maria Andreeva synest det nye døgnopphaldtilbodet fungerer godt, og er glade for å tilby det til innbyggarane i Tysvær. 
Foto: Ingvild R. Myklebust
Avdelingsleiar på Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter Mette Hermansen Austerheim og tilsynslege Maria Andreeva synest det nye døgnopphaldtilbodet fungerer godt, og er glade for å tilby det til innbyggarane i Tysvær.

– Trugar vekk nynorsken

Føresette med ungar som vil ha nynorsk på Grinde skule, meiner rektoren trugar andre føresette til å velje vekk målføre.

Av Alf-Einar Kvalavåg
Grinde skule er ein nynorskskule som snart ikkje har nynorskelevar att. Nå rasar fleire av dei som har ungar i 1. klasse neste år, og skuldar på rektor for at så få har valt nynorsk.
– Me fekk eit innskrivingsbrev i posten kor det var muleg å krysse av for om ein ville ha bokmål eller nynorsk. Det var flest som hadde kryssa av for bokmål då me møttest på skulen for eit innskrivingsmøte. Me veit at det var fleire i salen som var usikre på kva dei ville krysse av på, men etter å ha høyrt på rektor så kryssa dei av på bokmål. I sin tale til oss snakka ho om at det var svært uheldig med små grupper i forhold til mobbing, og om økonomisk gevinst ved berre ei gruppe. Fleire av dei som ikkje hadde bestemt seg blei heilt klart prega av denne talen, seier Margit Aarset.

Les heile saka i papirutgåva