Administrerende direktør Jan Terje Hovda.
Administrerende direktør Jan Terje Hovda.

KB Stålindustri sertifisert i ISO 9001

KB stålindustri AS ble etablert januar 2015 og er allerede nå klar med sin første sertifisering.

Dette er en pressemelding sendt ut onsdag 10. juni:

Mange bedrifter og selskaper bruker gjerne mer enn ett år på å bli sertifisert innen ISO 9001. KB Stålindustri har brukt i underkant av 5 måneder og er allerede nå sertifisert.

Vår fokus er ikke å vise at vi har brukt mindre enn ett år på dette, men vise at vi målrettet har jobbet for å få dette på plass, sier aministrerende direktør Jan Terje Hovda.

KB Stålindustri er en ny aktør på markedet og må derfor ha de riktige systemer og sertifiseringer på plass.

For at vi skal lykkes og å bli vurdert som en seriøs aktør må vi som selskap gjøre de riktige valgene. Vi har derfor siden oppstarten i januar i år brukt det meste av tiden for å få på plass systemer og sertifiseringer. Nå er vi omsider klar med den første i rekken av sertifiseringer.

ISO 9001 er et kvalitetssystem, en investering som gir grunnlag for systematisk forbedring og styring med de ulike prosessene i bedriften, samt sikrer leveranser til kunder og kundetilfredshet. Mange kunder og bransjer i dag krever at bedrifter er ISO sertifisert, slik at de igjen har trygghet for at leveranse, tjenester og produksjon er tilstrekkelig kvalitetssikret og under kontroll.

Kundekrav og kontinuerlig forbedring er sentrale element i et kvalitetssystem.

Vårt mål er å bli en trygg og pålitelig leverandør av tjenester innen stålkonstruksjoner og industrirørlegging. For å oppnå dette må vi sørge for at vår leveranse av kvalitet er i henhold til kundens forventninger. Dette vil blant annet ISO 9001 bidra til at vi oppnår uttaler Hovda.