Fungerende distriktsleder Francis Hess i Trygg Trafikk Rogaland.
Fungerende distriktsleder Francis Hess i Trygg Trafikk Rogaland.

Ufokuserte Rogaland-bilister

I Rogaland gjør en av tre bilister andre ting samtidig som de kjører bil. Mer enn hver tiende du møter på veiene har for vane å lese eller taste på mobilen mens de kjører.

Norske bilister har for lite fokus på veien når de kjører bil, viser en ny undersøkelse gjort av analyseselskapet YouGov for Trygg Trafikk og Gjensidige. I Rogaland svarer hele 38 prosent at de gjør andre ting mens de kjører bil. Undersøkelsen viser at rundt 1,1 millioner nordmenn lar seg distrahere bak rattet, og 350 000 nordmenn skriver og leser på mobilen i trafikken.

‒ I fjor omkom 147 mennesker i trafikken, og 674 ble hardt skadet. De personlige og samfunnsmessige konsekvensene er store både for familie, venner og lokalsamfunn, sier fungerende distriktsleder Francis Hess i Trygg Trafikk Rogaland.

Mobilen et risikomoment

Resultatene i Rogaland gjenspeiler de nasjonale resultatene. Både å prate i telefonen, skrive meldinger eller å spise mens man kjører er vanlige distraksjoner også for folk i Rogaland.

‒ Det skal vært lite til før det skjer en ulykke, og det økende antallet eneulykker indikerer at vi er mindre oppmerksomme bak rattet. Det er nedslående å se at så mange mangler fokus på bilkjøringen, sier Sigurd Austin, konserndirektør for skade i Gjensidige.

Mobilen et risikoelement i Rogaland-trafikken

21 prosent av sjåførene i Rogaland svarer at de tidvis kjører bil og snakker i mobilen uten håndfri betjening. 13 prosent svarer at de skriver eller leser på mobilen bak rattet. Det er litt bedre enn landsgjennomsnittet, hvor 22 prosent svarer at de snakker i mobilen uten håndfri betjening. 15 prosent sier også at de skriver eller tekster i trafikken.

‒ En stor del av ulykkene på norske veier skyldes distraksjoner, og mobilbruk må ta sin del av skylden. Å snakke i mobilen uten håndfri betjening er ulovlig nettopp fordi det øker risikoen for en ulykke. At så mange som 13 prosent av bilistene i Rogaland leser og skriver på mobilen er skremmende, sier Hess.

Mat og drikke også farlig

Å spise og drikke er også vanlige aktiviteter i bilen. Hele 43 prosent av de spurte i Rogaland svarer at de tar seg en matbit eller drikker mens de kjører.

‒ Vi oppfordrer folk til å stoppe å spise. Spisepauser er vinn-vinn. Ikke bare får du frisk luft og en strekk på bena, men du slipper at maten stjeler fokus. I tillegg får du mulighet til å trygt sjekke mobilen, sier Hess i Trygg Trafikk.

 Livsfarlige tekstmeldinger

Tall fra Statens Vegvesen viser at 29 nordmenn mistet livet i trafikken som følge av mobilbruk i perioden 2005 til 2013. Gjensidige Forsikring merker også at selv om antallet ulykker har gått noe ned, øker antallet ulykker som følge av førerdistraksjoner.

‒ Mørketallene her er store, og det er få som vet hvor alvorlig dette problemet virkelig er. Derfor ønsker vi nå sammen med Trygg Trafikk å øke fokuset på problematikken, sier Austin i Gjensidige.

Trygg Trafikk Rogaland og  Gjensidige Forsikring ASA