For mange prikker

En bilfører ble anmeldt etter en fartskontroll i Våg i dag. Han har fått for mange prikker. To andre fikk bøter på grunn av for høy fart.

Fra politiets logg:
Fartskontroll i 70 sonen på E-134 v/Våg. 2 stk. FF og 1 anm. grunnet for mange prikkar. Høyeste hastighet 94km/t.