Randi Kallekodt og Trygve Risnes fra If.
Randi Kallekodt og Trygve Risnes fra If. Foto: Privat

Tysvær Kajakklubb får livsviktig hjertestarter

Tysvær Kano og Kajakklubb er en aktiv klubb med mange medlemmer – både barn, ungdom og voksne. Klubben har stort fokus på beredskap, og skal arrangerer førstehjelpskurs for både utøvere, ledere og foreldre. Bevilgning fra If Trygghetsfond skaffer nå hjertestarter til klubben.

«- Nesten hver eneste dag er det mange som bruker klubbhuset, og det er foregår også større arrangementer her. Vi prøver å være så forberedt som mulig på at noe kan skje, og derfor ønsker vi å ha en hjertestarter her på klubbhuset, skriver Randi Kallekodt i søknaden til If Trygghetsfond fra Tysvær Kano og kajakklubb.

– Vi får svært mange og svært gode søknader til Trygghetsfondet, og det er sterk konkurranse om midlene hver måned. Vi har sterkt fokus på hjertestartere, da vi ser det kan betyr liv eller død ved et idrettsarrangement. Hjertestans kan skje hvem som helst, og hvor som helst. Bare i Norge blir over 5.000 mennesker rammet av hjertestans årlig. Muligheten for å overleve hjertestans øker betydelig ved rask start av førstehjelp (hjerte/lunge redning), og bruk av en hjertestarter, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, som sitter i juryen i If Trygghetsfond.

Trygve Risnes, leder i i Haugaland Forsikringssenter/If Skadeforsikring, som deler ut hjertestarteren, mener det er et prisverdig initiativ som Tysvær Kano og Kajakklubb har tatt.

-Vi vet at hjertestarter kan være avgjørende for liv eller død for enkelte voksne og unge som er i idrettsaktivitet. Dette er god, forebyggende tenkning å sørge for å ha hjertestarter i klubbhuset, sier Trygve Risnes I If.

Tildelingen av førstehjelpsbager fra If Trygghetsfond har en verdi på 15.000 kr.

Trygghetsfondet til forsikringsselskapet If deler hver måned ut kr 50.000 til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber og lignende.

If Trygghetsfond er en del av det skadeforebyggende programmet til If. Fra fondet ble etablert i 2005 og frem til og med 2014, har det kommet inn 3.950 søknader om midler. If har delt ut nærmere 6 millioner kroner og støttet 537 lokale tiltak.

If Trygghetsfond har delt ut hjertestartere, brannsikringsutstyr til klubbhus, snøscootere, skredutstyr, førstehjelpsutstyr til idrettslag, refleksvester, redningsvester og alpinhjelmer. Også redningsbåter har fått sonarutstyr og vinterskiløyper har blitt merket. Det er også gitt midler til utdanning av flere redningshunder.