Administrerende direktør Jan Terje Hovda
Administrerende direktør Jan Terje Hovda

KB Stålindustri sertifisert

KB stålindustri AS har gleden av å meddele at vi nå er sertifisert i henhold til NS-EN-1090-2, og at vi nå er klare for CE merking.

PRESSEMELDING:

KB Stålindustri er en ny aktør på markedet og vi må derfor ha både systemer og de riktige sertifiseringer på plass.
For at vi skal lykkes og å bli vurdert som en seriøs aktør må vi som selskap gjøre de riktige valgene. Vi har derfor siden oppstarten i januar i år brukt det meste av tiden med utarbeidelse av systemer og prosedyrer. Nå er vi omsider klar med den andre av sertifiseringene EN-1090

– Hva betyr EN-1090 inneholdende CE-merking og Ytelseserklæring?

CE- merkingen betyr at vi har en sertifisert produksjonskontroll og at våre produkter oppfyller de krav i EN 1090 for bærende konstruksjoner.
CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene fastsatt i EU direktiv. Dette er derfor også gjeldende som standard også i Norge.

CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres.

– Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området. Dette gor oss store muligheter for oss også å tenke utenfor landets grenser. Sier administrerende direktør Jan Terje Hovda

Ytelseserklæringen skal ha opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, ytelser, hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert, hvilke oppgaver som det tekniske kontrollorgan har utført og hvilke sertifikater det tekniske kontrollorganet har utstedt

– Vårt mål er å bli en trygg og pålitelig leverandør av tjenester innen stålkonstruksjoner og industrirørlegging. For å oppnå dette må vi sørge for at vår leveranse av kvalitet er i henhold til kundens forventninger og krav. Dette vil blant annet EN 1090 bidra til at vi oppnår uttaler Hovda.