Einar Andreassen har i mange år utført vikartjenester som prest på fullmakt fra biskopen.
Einar Andreassen har fått jobb i Haugesund.

Andreassen ordineres på søndag

Einar Andreassen er godkjent til å ordineres til prest. Han har gjennomført de siste fagene i praktisk teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger dette siste året. Han er tilsatt som sokneprest i Nedstrand sokn.

Einar Andreassen har tidligere tjenestegjort både som kateket og diakon samt vært ansatt i Sjømannskirken i Haugaland krets. Han er 51 år og har med seg lang erfaring inn i prestetjenesten. Einar Andreassen har i mange år utført vikartjenester som prest på fullmakt fra biskopen. Han er vokst opp på Avaldsnes og er bosatt i Avaldsnes sokn.
Ordinasjonshandlingen vil derfor finne sted i den kirken der han har hatt sin tilhørighet samtidig som han har gjort tjeneste også i andre menigheter.

Det er en stor dag for både i Karmøy og Haugaland prostier. Det vil derfor bli en ordinasjonsgudstjeneste der også mange fra Nedstrand/Tysvær vil ta turen til Avaldsnes og der menighetene i Norheim og Torvastad vil komme til Avaldsnes på denne gudstjenesten.

Det er biskop Erling Pettersen som vil foreta ordinasjonen.
Etter ordinasjonsgudstjenesten vil det bli åpen samling på Avaldsnes menighetshus – Karmel med mat og hilsener.