Vådeskudd i politidistriktet

Fredag 7. august 2015 ca. kl. 13.30 ble det avfyrt et vådeskudd inne på våpenrommet ved ett av tjenestestedene i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

PRESSEMELDING:

Det oppstod ingen personskader som følge av hendelsen. Spesialenheten og POD er varslet om hendelsen og saken etterforskes av Spesialenheten. Når hendelsesforløpet er klarlagt gjennom etterforskningen til Spesialenheten, vil vi gå gjennom saken og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge at noe slikt skal skje igjen.

Dette er det første vådeskuddet som har blitt avfyrt i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt etter at midlertidig bevæpning ble innført i november 2014. Årsaken til den midlertidige bevæpningen er som kjent trusselen om terrorhandlinger i Norge.

Som følge av at saken er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker, kan vi ikke uttale oss nærmere om detaljene i saken.

Haugesund, 21. august 2015

Steinar Langholm
Politimester
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt