Ingen å miste!

Som så mange ganger før går turen min fra Førresdalen og ned til Stegaberg idrettsarena.

På veien passerer jeg mange trafikkfeller. Det undrer meg at jeg bare aksepterer denne trafikkfarlige strekningen – uten å si i fra. Det akter jeg nå å gjøre noe med.
Dette er skoleveien til ungdommene våre, og det er veien barna bruker når de skal ned for å trene.
I det minste burde det klippes bort busker og trær som stjeler sikten. Da tenker jeg særlig rett etter undergangen. Her er det uoversiktlig fra før av, om man ikke i tillegg skal gjemme bilene bak overgrodd buskas.
Farten må også ned! Fra rundkjøringen og nedover forbi Spar suser bilene avgårde. Denne veien er full av utkjørsler, men her er det bingo om folk viker eller ei. Mang en gang har jeg vært viten til nestenulykker.
Kjære dere, som har ansvaret for denne strekningen: det går nå mot mørkere dager. Vær så snill å gjøre noe for å bedre sikkerheten, før det går skikkelig galt. Ta turen bort for å se. Observer trafikkbildet like før skolestart, og når barna sykler avgårde på trening om ettermiddagen. Har dere gjort det dere kan for å sikre barna våre? Tenk ut løsninger og iverksett strakstiltak. Vi kan ikke vente! Vi har ingen å miste!

Mvh Anette F. Stensen