Avisa er på veg til postkasane i dag også.
Avisa er på veg til postkasane i dag også.

Posten nådde ikkje fram

På grunn av uvanleg store mengder post fekk ikkje alle Tysvær Bygdeblad i går. Det gjeld spesielt deler av Hervik og Høievegen. Avisa skal komme i dag.