Frakkagjerd ungdomsskule er ein av stadane ein kan røyste i dag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Frakkagjerd ungdomsskule er ein av stadane ein kan røyste i dag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Strålande vêr på valdagen

14. september 2015 startar med delvis blå himmel og fint vêr. Dermed kan ein ikkje skulde på vêret om ein ikkje gidd å røyste. Valloka opnar klokka 09.00 og er opne til klokka 20.00. Bruk røysteretten din, og bli med å bestem kven som skal bestemme i Tysvær dei neste fire åra. Her er ein oversikt over alle vallokala.

Stemmegivning valdagen:
Kva for ein valkrets, valglokale og opningstid som gjeld for deg på valdagen 14. september vil stå på valkortet som du har fått tilsendt i posten.

Kor og kva tid kan eg stemme på valdagen?

Tysvær kommune har 6 stemmekretsar, og alle kretsane har same opningstid som er kl 09.00 – 20.00.

Stemmekrets/Vallokale

Førland – Førland skule – gymsalen

Tysværvåg – Tysværvåg barne- og ungdomsskule – gymsalen

Førre – Frakkagjerd ungdomsskule – kantine

Straumen – Skjoldastraumen grendasenter

Grinde – Tysværtunet, Nygårdsalen

Nedstrand – Nedstrand barne- og ungdomsskule – gymsalen

Tysvær Bygdeblad er med direkte fra valvaken i Rådhuset. Me startar opp med oppdateringar frå klokka 18.00 Logg deg på her på nett og følg oppteljinga time for time.
Kven blir valets vinnarar og taparar. Kven blir ordførar.

https://tysver-bygdeblad.no/2015/09/13/vi-folger-valget-time-for-time/