Gunnar Andersen fekk publikum med seg på fleire kjente og kjære songar. Foto: Mona Terjesen
Jerven har herjet i områdene Middalen og Valldalen. Flere tysværbønder i blant annet Skjold Beitelag kan melde om store tap. Foto: privat

Mistet 40 lam til jerven

Kjetil Stakkestad er en av mange sauebønder som har lidd
under jervens herjing i området rundt Middalen og Valldalen.

Av Karina Søvik

Under årets hovedsankingen kom det fram at saueeiere med sommerbeite i Middalen og Valldalen savnet uvanlig mange lam. Nå har Statens naturoppsyn og rovviltansvarlig i Hordaland/Sogn og Fjordane bekreftet at det er jerven som har herjet i området. Tysværbonde Kjetil Stakkestad er en av dem som savner store deler av flokken sin.

Les mer i papirutgaven.