Supplyskipet Boa Sub C til kai ved Gismarvik kai. Foto: Gunar Stakkestad
Supplyskipet Boa Sub C til kai ved Gismarvik kai. Foto: Gunar Stakkestad

Aktivitet i næringsparken

Det skjer stadig mer og mer i Haugaland Næringspark. Det merkes også på kaien.

Gismarvik Havn denne helgen:
– GMC Marine Partner er en operatør som nå øker sine aktiviteter i havnen.I helgen var det god aktivitet med mobiliseringer og de-mobiliseringer.
Det sier direktør Gunnar Stakkestad som har sendt oss bildet av supplyskipet Boa Sub C.

Samtidig skriver Maritimt Forum på sine hjemmesider om daglig leder Jan Sundsfør.

15. august begynte Jan Sundfør som GMC Marine Partner sin basemanager på Gismarvik. GMC har store visjoner for virksomheten sin i Haugaland Næringspark.
Jan Sundfør kom fra Sea Cargo Haugesund hvor han var daglig leder. Han har mange års erfaring innenfor shipping, logistikk og spedisjon. Det kommer godt med når GMC vil utvikle Gismarvik til å bli en ledende maritim servicebase på Vestlandet.

– På Haugalandet er det bare i Haugaland Næringspark det finnes store nok arealer til at vi virkelig kan posisjonere regionen i konkurranse med blant annet Stavanger og Bergen.

– På Haugalandet er det bare i Haugaland Næringspark det finnes store nok arealer til at vi virkelig kan posisjonere regionen i konkurranse med blant annet Stavanger og Bergen. I Gismarvik havn har vi 80 meter kailengde tilgjengelig, men dette skal utvides i nær fremtid, sier Sundfør. Han viser også til store industriområder som er under utvikling i tilknytning til havnearealene. – Regionen har her store muligheter ikke bare igjennom etablering av en stor og sentral offshorebase, men også som logistikk-knutepunkt og transporthavn for fremtidig industrietablering, sier han.
Hele saken kan leses på http://maritimt-forum.no/haugalandet-sunnhordland/ny-mann-pa-plass-til-gmc-sin-satsing-pa-haugalandet/