Det blir stadig mørkere ute. Blir du sett i trafikken?
Det blir stadig mørkere ute. Blir du sett i trafikken?

Høstmørket øker behovet for refleksbruk

Ifølge tall fra Trygg Trafikk omkom 93 fotgjengere på norske veier i løpet av perioden 2010-2014. 449 ble hardt skadd og 2 335 ble lettere skadd.

Av de omkomne var 43 personer over 65 år. Hvert år blir i gjennomsnitt 20 fotgjengere drept i trafikken. 90 blir hardt skadd og 470 lettere skadd. Likevel brukte bare 32 prosent av den voksne befolkningen refleks i 2014.
Om lag 35 prosent av dødsulykkene skjer i mørket. Bare fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. Dette på tross av at bruk av refleks reduserer 85 prosent av faren for å bli påkjørt i mørket.
Barn er langt flinkere enn voksne til å bruke refleks. Dessverre vedvarer ikke denne trenden i ungdomsåra og i voksen alder. Politiet oppfordrer derfor voksne til å gå foran med et godt eksempel og sørge for at de blir sett i høstmørket.
Trykk Trafikk råder fotgjengere til å henge refleksen i knehøyde. Det er også viktig å huske på at riper i refleksen svekker refleksjonen, noe som betyr at en med jevne mellomrom bør bytte refleksen ut.

Manglende sykkellys kan koste
Det er påbudt å utstyre sykkelen med refleks og lys når det er mørkt ute, eller sikten er dårlig. Følgende krav er gjeldende:
• Hvit/gul refleks på begge sider av hver pedal.
• Rød refleks bak på sykkelen.
• Hvitt/gult lys framme på sykkelen.
• Rødt lys bak på sykkelen.
Brudd på disse reglene kan føre til et forelegg på 900 kroner. Det er naturlig at politiet gjennomfører kontroller av syklister i mørketida, da riktig bruk av utstyr vil redusere risikoen for ulykker.

Bruk av refleks og lys er en billig forsikring!

Pressemelding fra politiet