Stå på krava for levende bygder

I følge EU- og EØS-minister Vidar Helgesen har EU-kommisjonen lagt fram betydelige krav ovenfor Norge i de pågående artikkel 19-forhandlingene.

Vi i Norges Bygdeungdomslag ber regjeringen holde stand mot EU for å sikre levende bygder i framtida.
Artikkel 19 er en del av EØS-avtalen, og sier at EU og Norge gradvis skal redusere handelshindringer mellom seg innenfor rammene av den enkeltes landbrukspolitikk og på gjensidig fordelaktig basis.
Dersom regjeringa ikke står på krava ovenfor EU for å opprettholde et sterkt tollvern på landbruksvarer vil avtalen være alt annet enn fordelaktig for Norges del.
Vi tar allerede i dag inn sju ganger mer landbruksvarer fra EU enn hva EU importerer fra Norge. For flere EU-land er det svært interessant å få økt tilgang til det kjøpesterke norske markedet. Vi i Norges Bygdeungdomslag er negative til dette, fordi vi heller ønsker å opprettholde og styrke norske arbeidsplasser, norsk verdiskaping og levende bygder i hele landet. Derfor er vår oppfordring til regjeringen og EU-ministeren klar: ikke gi etter for EU i artikkel 19-forhandlingene!

Gunn Jorunn Sørum,
leder Norges Bygdeungdomslag