Egil Notland (bak til venstre), avdelingsleiar bygg, tok imot prisen på vegne av Tysvær kommune.
Egil Notland (bak til venstre), avdelingsleiar bygg, tok imot prisen på vegne av Tysvær kommune.

Tysvær vant pris

Torsdag ble Tysvær kommune tildelt Fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. Tysvær var en av åtte kommuner som har satset offensivt på å ta godt vare på kommunebyggene.

Egil Notland, avdelingsleiar bygg, tok imot prisen på vegne av Tysvær kommune.

– Vinnerkommunene har gjort en kjempeinnsats for å oppfylle kriteriene. De har jobbet svært seriøst for å få systematikk inn i arbeidet med å ta vare på eiendom, sa styreleder Jan-Egil Clausen fra Norsk Kommunalteknisk forening, som delte ut prisen i KLP-Huset i Oslo.
For å gjøre seg fortjent til Fagprisen må kommunen kunne vise til et overordnet politisk vedtak med mål og strategi for eiendomsforvaltningen. Kommunen må også ha tatt en grundig vurdering av byggenes tilstand, og bruke systemet IK-Bygg aktivt.

Kommunene som mottok Fagprisen i år var Østre Toten, Stokke, Gjesdal, Karmøy, Ullensaker, Tysvær, Aurskog-Høland og Skedsmo (se vedlagt bilde av vinnerne).

Systematikk gir sparte kostnader
– Erfaringen viser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på eiendommer, inntreffer det langt færre skader, og skadeomfanget blir mye mindre når noe skjer. Dette gjør at kommunen sparer store kostnader, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.
Fagprisene ble delt ut under årets IK-bygg-konferanse i Oslo. Den arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening, og har byggdrift og eiendomsforvaltning som tema.
Initiativtakere til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS.