Tysvær Motel i Aksdal kan bli statleg asylmottak, om Tysvær blir vertskommune. Det vil i såfall hovudsakeleg flytte inn einslege menn.
Flyktningene forsvinner snart fraTysvær Motel. Foto: Mona Terjesen

Kan komme flyktninger denne uken

Tysvær kommune er i dag orientert om at det er behov for akutt innkvartering av asylsøkere på Tysvær Kro og Motell.

Mandag 16. november 2015 ble Tysvær kommune informert om at Tysvær kro og motell og UDI har inngått kontrakt om akuttinnkvartering av asylsøkere på Tysvær Kro og motell.
UDI har bedt om at det opprettes ca 100 plasser. Asylsøkerne ankommer etter all sannsynlighet kommunen allerede denne uken. Akutt innkvartering skal i utgangspunktet være et tilbud der asylsøkere får kost og losji for en kort periode før de etableres i ordinært asylmottak.
Det skriver Tysvær kommune i en pressemelding.

Det er Tysvær kro og motell som er driftsoperatør og har ansvar for mottaksdriften og oppfølging av asylsøkerne. Tysvær kommune er vertskommune og skal gi asylsøkere tilbud om helsetjenester.

Torsdag 19. november kl. 20:00 på Tysværtunet inviterer Ordfører Sigmund Lier til åpent folkemøte hvor UDI, driftsoperatør og Tysvær kommune gir informasjon om situasjonen rundt akutt innkvartering av asylsøkere på Tysvær Kro og Motell. Møtet er åpent for alle.