Årsskriftet til Tysvær historielag

Det er ein ting eg reagerer på, og det er dette. «… er første gongen historielaget gjev ut eit slikt skriv».

Argumentet for å seie det er at denne boka er så mykje meir vidtfremmande enn dei som er komme tidlegare.
Det er eg usamd i.
Eg sit med ei bok framføre meg, og har lyst å nemne ein del av innhaldet.
Boka tek til og med dei fint dikt om vinteren 1955. Så er det skrive om skulekrinsane i søre Skjold. «Skjoldastraumens farbargjørelse». Heilag samlingsstad, Kvekerane har fått sin plass. det same har soga om Tresko-Knut, maling av korn på Slogvik, steinknusig på Borgøy og steinhogging ved Hervikfjorden, og halshogging på Nedstrand.
Etter mi meining er dette ganske vidtfremmande meny.

Helsing Dagfinnn Hellesøy