Ove Kim Korshamn  nummer fire fra venstre fikk sjekken på vegne av Stegaberg.
Ove Kim Korshamn nummer fire fra venstre fikk sjekken på vegne av Stegaberg.

Gode tider for Stegaberg

Først fekk medlemmene i Stegaberg godt nytt frå formannskapet. Det kan bli oppstart på ny kunstgressbane allerede neste år. Så fikk de gave av banken.

Haugesund Sparebank delte ut 100.000 kroner til ni ulike lag og foreninger under sitt årlige sponsortreff.

Med et sponsorbudsjett på over ti millioner kroner i året er Haugesund Sparebank den største økonomiske bidragsyteren til lag og foreninger på Haugalandet. Hvert år samler banken de mange som mottar støtte til et sponsortreff. Årets sponsortreff fant sted den 25. november i bankens kantine og samlet over hundre representanter fra ulike lag og foreninger på Haugalandet.

Haugesund Sparebank fordeler sine sponsormidler til både idrett, kultur og ideelle organisasjoner. Banken har avtaler med rundt 130 ulike lag og foreninger.

I løpet av kvelden mottok følgende lag, organisasjoner og enkeltpersoner hver sin påskjønnelse fra Haugesund Sparebank.

Haugesund Turnforening (20.000 kroner), Stegaberg Idrettslag (10.000 kroner), Skjoldar Idrettslag (10.000 kroner), Munor (10.000 kroner), Røde Kors (10.000 kroner), Norsk Folkehjelp (10.000 kroner), Vard (10.000 kroner), Haugar (10.000 kroner) og Boals Forumteater for ungdom/Brosteinsteateret (10.000 kroner).