Arve Kambe ser frem til at det blir mer fart i planene for E134.
Arve Kambe ser frem til at det blir mer fart i planene for E134.

– En stor dag for E134

Det er en stor dag for E134 når regjeringen anbefaler storsatsning på denne strekningen, sier Arve Kambe fra Høyre og Bente Thorsen fra Fremskrittspartiet.

I dag legger regjeringen fram det som skal bli den nye hovedstamveien mellom øst og vest.
– Nå gir vi Statens Vegvesen klare signaler om at i arbeidet med neste Nasjonal Transportplan (NTP) skal E134 legges til grunn som en hovedtrase, sier Arve Kambe og Bente Thorsen i en felles kommentar.
De to vil ha fortgang i planene.
– Nå må tunnelene over Haukeli forseres, slik at vi får byggestart i løpet av noen få år når alle planer er på plass. Vi forutsetter at begge tunnelene nå får topp prioritet og raskere byggestart, sier Kambe og Thorsen.
Tid å spare
Rauland, Ølen og Etne er nøkkelstrekninger lokalt.
– Jeg mener at vi må også må gå for trase over Rauland og at KVU igangsettes med en gang. Her kan vi spare en halvtime på hele strekningen. Det må også settes i gang KVU og nok planmidler til ny trase for E134 mellom Ølen i Rogaland og Hordaland i Etne. Reguleringsarbeidet pågår, sier Thorsen og Kambe.
Og når ens tarter arbeidet må det tenkes framover.
Vegbredden må planlegges som bred nok til fremtidens behov, sier Thorsen.
Like viktig er det at veien må være klar når Rogfast er ferdig.
– Rogfast er forventet å være åpen 2023-2024. Da må tunnelene over Haukeli samt ny trase over Rauland stå klar, sammen med ny veg Ølen – Etne, sier Arve Kambe og Bente Thorsen.