Kårstøanlegget. Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA
Kårstøanlegget. Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA

Gransker gasslekkasje på Kårstø

Petroleumstilsynet har besluttet å iverksette gransking av gasslekkasjen på Kårstø gassprosesseringsanlegg 7. januar 2016.

Gasslekkasjen ble oppdaget ved 22.30-tiden 7. januar 2016. Ifølge operatørselskapet Gassco var lekkasjepunktet i området hvor gassen fra Statpipe rørledning ankommer Kårstø. Denne delen av anlegget ble avstengt og det ble satt i gang trykkavlasting.
Det er foreløpig ikke fastslått hvor store volum som har lekket ut.
Ifølge Gassco ble alt personell gjort rede for og brakt i sikkerhet. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.
Ptil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Vår gransking vil blant annet være rettet mot tekniske forhold, drift og vedlikehold av systemet samt håndtering av beredskap i forbindelse med hendelsen.
Arbeidet med granskingen starter umiddelbart.
Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.
Kårstø gassprosesseringsanlegg ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Operatør for anlegget er Gassco.

Det skriver Petroleumstilsynet på sine hjemmesider: http://www.ptil.no/granskinger/ptil-gransker-gasslekkasje-paa-kaarstoe-article11785-717.html

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet fører tilsyn med:
Over 75 faste og meir enn 40 flyttbare innretningar på norsk sokkel.
Åtte store petroleumsanlegg.
Rundt 300 innretningar på havbotnen.
Cirka 14 000 kilometer olje- og gassrøyrleidningar.

170 tilsette og har kontor i Stavanger