Situasjonen på Kårstø er avklart

Situasjonen vedrørende gasslekkasjen på Statoil Kårstø er nå avklart.

Risikonivået er betraktelig senket. Situasjonen er i bedring og vi forventer at området blir klarert i løpet av formiddagen fredag. Det er ikke meldt om skadde eller savnede i forbindelse med hendelsen.
Klokken 08.00 melder politiet at lekkasjen er stengt.

Ulykken skal rutinemessig etterforskes av Haugesund politistasjon.