Jan Tore Hamnøy er både rådgivar og hovudjeger. Ein dag kan det vere at han jaktar på deg.
Foto: Frank Kongshavn
Jan Tore Hamnøy er både rådgivar og hovudjeger. Ein dag kan det vere at han jaktar på deg.

– Senk forventningane, vis handlekraft

Ein dag kan du bli jakta på av ein «headhuntar». Draumejobben ligg og ventar. Då er det viktig at du har gjort dei rette vala. Jan Tore Hamnøy er ein av dei som jaktar, både for små og store verksemder.
Av Alf-Einar Kvalavåg
I ei tid kor tidlegare trygge jobbar er blitt usikre, og kor framtida kanskje er vanskelegare å spå enn på lenge, er «bagasjen» til dei arbeidssøkande være viktigare enn nokon gong.
Eit av dei store spørsmåla er korleis ein skal få ein CV som tenner dei som tilsett folk.
– Mitt generelle råd til arbeidssøkande og nyutdanna, er å senke forventningane og vise handlekraft. Det er langt betre på ein CV å vise initiativ og være i jobb, enn å gå over ein lengre periode som arbeidssøkande. Initiativ, handlekraft og stå-på-vilje er noko som alle arbeidsgivar ser etter, seier Jan Tore Hamnøy, som driv verksemda rekruttering- og rådgivningsfirmaet HAMNØY AS.

Ærleg
I dagens digitale verd er det lett å spore dei som søker arbeid. Og ta ein rydderunde digitalt kan vere lurt, før ein søker jobb.
– Det er viktig med ein god, gjennomtenkt og positiv profil digitalt. Opprett ein god LinkedIn-profil og tenk igjennom korleis du opptrer i sosiale media. Det meste er lett å søke på. Presenter og framstill deg sjølv på ein ærlig, korrekt og realistisk måte. Sørg for at CV-en ikkje har faktafeil, seier Hamnøy.

Les heile saka i vårt utdanningstema i vekas avis