«Stille natt»

Ang blåsten over Haugalandet gikk det over uten større problemer. Lyn og torden kl 0340 førte med seg en del feilmeldinger på alarmer.

Ellers melder politiet om en svært stille natt:
5 bortvisninger fra sentrum av Hgsd i løpet av natta. 1 fest på Åkra roet ned. Meklet i krangel om oppgjør for taxi i Hgsd. Rolig natt.