'- Et tilfredsstillende resultat og bra vekst, gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre
– Resultatet fra 2018 gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

Ny banksjef

Styret i Haugesund Sparebank har ansatt Bente Haraldson Syre (44 år) som ny administrerende banksjef.

«- Når en så profilert adm. banksjef som Knut Grinde Jacobsen skal ha avløsning, er det særdeles gledelig at Bente Haraldson Syre som bankens egen i konkurranse med sterke kandidater, fremstod som best kvalifisert til stillingen, sier styreleder Reidar Pedersen.

Bente har nå i drøyt 6 år hatt stillingen som kredittsjef i Haugesund Sparebank. Fra 2011 har hun vært ansattvalgt som fast møtende varamedlem til styret, og har dermed deltatt i alle senere utviklings- og strategidiskusjoner . Bente har bakgrunn som statsautorisert revisor og kom til banken fra stillingen som Partner i Deloitte AS, Haugesund. Hun har også en fortid som Revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon.
Bente har en solid lokal forankring , god ledererfaring og bred økonomisk kompetanse. I tillegg har hun vist at hun er utviklingsorientert og har gode forutsetninger for å lede og utvikle Haugesund Sparebank videre gjennom utfordrende år, sier Reidar Pedersen.

– Dette blir en spennende utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg ser fram til å få være med på å videreutvikle Haugesund Sparebank som en selvstendig og lokal sparebank, sammen med tillitsvalgte og ansatte. Banken har gode resultater å vise til og har et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling. De gode resultatene kombinert med en stolt historie og lojale medarbeidere, gir et godt fundament til å møte den økte konkurransen i banksektoren fremover. Vi skal bygge videre på vår lokale forankring og være kundenes førstevalg i de segmenter og geografiske områder vi satser på, kommenterer Bente Haraldson Syre.
Bente Haraldson Syre tiltrer stillingen 01.04.2016