Rådmann Arvid S. Vallestad og økonomisjef Tor Leif Helgesen la fram gode resultat måndag ettermiddag.
Rådmann Arvid S. Vallestad og økonomisjef Tor Leif Helgesen la fram gode resultat måndag ettermiddag.

Tysvær – 37,1 millionar i pluss

I dag la rådmann Arvid S. Vallestad fram rekneskapen for 2015. Dei gledelege tala viser eit netto driftsresultat på 37,1 millionar kroner. 15,2 millionar meir enn budsjettert.

Kommunen hadde budsjettert med eit netto driftsresultat på 21,9 millionar for 2015, men enda altså opp med heile 37,1 millionar – 15,2 millionar betre enn budsjettert.

– Ein utruleg kjekk dag å vere ordførar på. Dette er ein glad dag for Tysvær, kommenterer ordførar Sigmund Lier nøgd.

Les meir om årsaka til overskotet i vekas Tysvær Bygdeblad.