Foto: Steinar Rullestad.
Foto: Steinar Rullestad.

– Kjære bilist, vis omsyn!

Det går mot ein hektisk periode ved Førrestjørn. Framover blir det asfaltering, støyping av midtdelar, fresing og legging av stein i trafikkøyer.

Det er Statens Vegvesen som har lagt ut denne meldingen og vi deler gjerne:
Dei neste vekene skjer det mykje i og langs vegen. Til tider blir det trafikkdirigering, trangt om plassen og arbeid om nettene. Vis omsyn!