Onsdag var det kulturlunsj i Tysværtunet for flyktninger, asylsøkere og «vanlige» innvandrere.
Onsdag var det kulturlunsj i Tysværtunet for flyktninger, asylsøkere og «vanlige» innvandrere.

Norsk Kulturforum-konferanse i «Tunet»

Onsdag var det kulturlunsj i Tysværtunet om flyktninger, asylsøkere og «vanlige» innvandrere.

Temaet var «utfordringer for kulturlivet – hvordan kan det lokale kulturlivet legge til rette for møteplasser? Hvilken rolle kan det frivillige kulturlivet ha?»

På programmet stod «Aktiv fritid for alle – om integrering av flyktninger i Den Grønne Landsbyen» v/ Ingunn Moa, Randaberg kommune, orientering om kulturens rolle og ansvar ifht integrering, v/ Hege Haukeland Liadal fra familie-og kulturkomiteen på Stortinget, «Fargeglobus» v/ Guri Årsvoll, assisterende rektor i kulturskulen, Time kommune, «Vard-modellen» v/ Jan Heiberg, styreleder i sportsklubben Vard og til slutt en omvisning med kulturhusleder Øystein Simonsen.

Imponert
Stortingspolitiker Hege H. Liadal (AP) holdt innledningen på Norsk Kulturforums konferanse.
– Jeg er imponert over at 35 deltagere som jobber med kultur i Rogalsnd møtes og deler erfaringer om hvordan kulturfeltet kan være en god integreringsarena, sier hun, og fortsetter;
– Å møtes på tvers av kommunegrenser er viktig. Det å dele gode erfaringer er særdeles viktig.
Alle kommunene i Rogaland er medlem i Norsk Kulturforum. Hege Liadal mener samsnakket er viktig for å lykkes.
– Dette handler om å legge et godt grunnlag for at for eksempel nye tysværbuer skal oppleve det som trygt og godt i sin nye hjemkommune. Dette er mennesker som har mye i bagasjen, og som trenger positive opplevelser og møteplasser. Kulturlivet er skreddersydd for nettopp dette, sier hun og avslutter;
– Tysvær kulturhus er i så måte forbilledlig. Her møtes unge, eldre, norske og internasjonale under ett tak for felles opplevelser.

– Som vert- og leder av møtet er jeg strålende fornøyd, både med oppmøtet, gjennomføringen og responsen, sier Johhny Liadal – kulturkonsulent i kommunen.