På bildet er det ny styreleder Hanna Vestre til venstre, og avtroppende leder Venche Frøland til høyre.
På bildet er det ny styreleder Hanna Vestre til venstre, og avtroppende leder Venche Frøland til høyre.

Vestre ny leder

Årsmøtet I Tysvær Husflidslag ble holdt i lagets hus i Grinde.

Husflidslaget har hatt nok et aktivt år med mange aktiviteter ; kurs, temamøter, studieringer, salgsdager, utstillinger, husflidsmesse og julebasar. Laget har egen barne/ungdomsgruppe. Leder Venche Frøland takket for seg, og ble avløst av ny leder Hanna Vestre. Med seg i styret har hun Liv Kristi Myklevoll, Kari Christensen, Elisabeth Ness og Tove Sylten, med Alf Owe Lie og Karin Vikse som varamedlemmer.