Har kontroll

Det er bråtebrenning på Våg og 110-sentralen får en del nødtelefoner på angående dette.

Tysvær brannvesen har dobbeltsjekket at alt er under kontroll.