Stygg slåsskamp

Flere tysværbuer var involvert i en slåsskamp på kaien i natt. En av dem ble skadet.

Fra politiets logg:
Kl.0224 slagsmål på indre kai. 21 år gml gutt innsatt i varetekt. Slo en person over ende. Gikk så tilbake og sparket personen i ansiktet.
Ang siste logg: fornærmede hentet av amb. Er på sykehuset. Ukjent skadeomfang. Videre avhør i saken på dagtid.