Bente Thorsen, FrPs utdanningspolitiske talskvinne.
Bente Thorsen, FrPs utdanningspolitiske talskvinne.

Tysvær blir realfagskommune

Tysvær kommune er valgt som en av elleve nye kommuner som blir realfagskommuner fra høsten av.

I praksis betyr dette at Tysvær vil få statlig tilskudd og faglig støtte fra nærliggende universiteter og høgskoler for å bedre realfagsundervisningen fra barnehage til ut grunnskolen.
Programmet med realfagskommuner har hentet inspirasjon fra Danmark, hvor det plukket ut 25 «science-kommuner». Resultatene fra disse var bemerkelsesverdige. De 25 danske kommunene oppnådde bedre enn elever i andre kommuner. Nå blir Tysvær en av elleve nye kommuner i Norge som får denne statusen.
Det gleder Bente Thorsen, FrPs utdanningspolitiske talskvinne.
– Skal norske elever bli bedre i realfag er vi helt nødt til å styrke innsatsen lokalt. Tysvær vil ligge helt i front i utviklingen når de nå blir realfagskommune, sier Thorsen entusiastisk.
Stortingsrepresentanten er sikker på at opplegget både vil styrke de aller dyktigste, men også heve nivået på de svakeste elevene. I dag går en av fem elever ut av skolen uten å kunne regne skikkelig.
– Svake mattekunnskaper er en av hovedgrunnene til at elever slutter på videregående. Dette vil forhåpentligvis sørge for at elever fra Tysvær vil bli langt bedre rustet når de begynner på videregående, og jeg har forhåpninger til at det vil gjøre at langt flere fullfører videregående opplæring. Samtidig er vi nødt til å gi de dyktige elevene noe å strekke seg etter, sier hun optimistisk.

FAKTA:

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 11 nye realfagskommuner. I fjor ble det opprettet 34 realfagskommuner, og disse kan søke om forlenget støtte innen 15. april i år.
Den nasjonale realfagsstrategien Tett på realfag 2015-2019, ble lagt frem høsten 2015.
Målet er å øke barn og unges læring og motivasjon i matematikk og naturfag. Realfagskommunene skal ha klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager.
Realfagskommunene er inspirert av danske Science-kommuner. I perioden 2008-2011 fikk 25 danske kommuner status som Science-kommuner. I internasjonale undersøkelser hadde Science-kommunene bedre resultater enn andre kommuner i Danmark.