Ordfører på Bokn, Tormod Våga forteller at det blir opptil innbyggerne å bestemme om Bokn skal slås sammen med Tysvær, eller ikke. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ordfører på Bokn, Tormod Våga forteller at det blir opptil innbyggerne å bestemme om Bokn skal slås sammen med Tysvær, eller ikke. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Lar innbyggerne bestemme

Bokn gjør det motsatte av andre kommuner. Istedet for at politikerne velger hva som er det beste for kommunen, med tanke på kommunesammenslåing, lar de innbyggerne få bestemme.

Dette forteller ordfører Tormod Våga.
I morgen kveld har Bokn folkemøte, der kommunen skal legge frem de to alternativene de har å velge mellom; enten Bokn alene eller sammen med Tysvær.
Bokn har allerede signert en intensjonsavtale med Tysvær, men det er ikke dermed sagt at de to kommunene blir én. For dét er opp til folket å avgjøre.
– Vi skal ha en folkeavstemming 20. juni. 15. juni kommer det nye inntektssystemet, da får vi et klarere bilde på den økonomiske sida av dette, det vil nok ha noe å si for utfallet. Men jeg har snakket med de politiske partiene, og alle er enige om at resultatet av folkeavstemmingen blir avgjørende. Så om flertallet vil forbli alene, så blir det ingen sammenslåing med Tysvær, forteller Våga.
Så langt tyder alt på at Bokn vil tape stort – økonomisk på å ikke slå seg sammen med noen.