Epos kommer til bLEST. Foto: Bokbåten Epos
Epos kommer til bLEST. Foto: Bokbåten Epos

Bokbåten Epos blir festivalbåt

Bokbåten Epos blir festivalbåt under bLEST litteraturfest.

Tysvær folkebibliotek har fått kr 65.000 av Nasjonalbibliotekets for å leie inn bokbåten Epos til bLEST litteraturfest sitt 10 års jubileum i år.
– bLEST litteraturfest legger vekt på å nå ut til så mange som mulig av innbyggerne i Tysvær, blant annet gjennom å spre arrangement rundt i de ulike bygdene. Det er imidlertid ikke alle steder som har egnede arenaer for litteraturarrangement, spesielt ikke i november. Bokbåten Epos gjør at vi får en spennende arena for arrangement på steder der det ellers ikke ville la seg gjøre, i en kommune med lang kystlinje og mange små kaier. Litterære arrangement på steder der en ikke venter det, tror vi vil skape interesse for både lesing, litteratur og bLEST, sier biblioteksjef Lillian Rushfeldt.
bLEST litteraturfest og Tysvær folkebibliotek samarbeider tett om litteraturfestivalen, og vi ser fram til å fylle Epos med arrangement og aktiviteter for både store og små i november.
Bokbåten Epos er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Hordaland og Møre og Romsdal:

PS! – Det ble ikke noe av fergebiblioteket vårt på Boknafjorden, som vi sendte ut informasjon om 1. april – men Epos har vi veldig tro på, sier biblioteksjefen i folkebiblioteket i Tysværtunet.