Arvid Bakken vil ha betre kontroll på bå¨de inntekter og utgifter i Haugalandspakken. Fioto: Alf-Einar Kvalavåg
Arvid Bakken. Fioto: Alf-Einar Kvalavåg

8-1 for å auke inntektene

Kommuneplannemda ønskjer at bompengeinnkrevjinga skal bli meir rettferdig og meir lønsam.

Det var i sak 12/16 «Lokalpolitisk behandling av tiltak for å auke inntektene til Haugalandspakken» at Arvid Bakken (H) tok til ordet for å fremme eit forslag som gir eit meir rettferdig og effektivt innteningssystem for dei mykje omtala bommane langs vegane våre.
– Mitt forslag går ut på at Tysvær kommunestyre vedtek å få realisert prioriterte vegprosjekt i Haugalandspakken. For å realisere prosjekta må ein vurdere tiltak for å auke inntektene, samtidig som ein også må gjennomføre tiltak for å kutte kostnadar. Difor kom eg opp med to punktlister, kor den eine viser tiltak for å auke inntektene, medan den andre viser korleis ein kan kutte i kostnadane, seier Bakken.

Les kva tiltak dei gjekk for i papiravisa.