Brannvesenet var raskt på plass og slukka brannen i Heskjadalen. Foto: Tysvær Brannvesen
Våren er en av de mest kritiske gress- og lyngbrannperiodene før nytt gress og nye planter kommer opp. Foto: Tysvær Brannvesen

Totalforbud mot å gjøre opp ild

Det fine været den siste tiden har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår, og Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Rogaland. Brannvesenet innfører derfor totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs i Tysvær og Bokn fra og med 9.mai 2016.

Dette totalforbudet innebærer at:
det er ikke lov å brenne i skog, nærheten av skog og utmark
det er ikke lov å grille eller brenne bål i strandsonen
brenning av hageavfall, selv på egen tomt, er ikke lov. Hageavfall kan leveres på avfallsmottak som tar i mot dette
Alle har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann. Det er derfor viktig at folk passer ekstra på når de gjør opp ild utendørs uavhengig av sesong eller forhold og respekterer totalforbud.

– Inntil videre er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark i kommunene Tysvær og Bokn, sier Kjetil Staveland, varabrannsjef/leder beredskap – Tysvær brannvesen.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra skogsarbeid og kantslått langs vei fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Våren er en av de mest kritiske gress- og lyngbrannperiodene før nytt gress og nye planter kommer opp.

Fakta:

Første mann til skogbrann?
Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet
Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket
Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning
Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!