Kjemp videre mot kommunereformen

Det er mange i dag som kjemper for lokaldemokratiet og mot sentralisering og byråkratisering. Kampen om ja eller nei til kommunereformen er hard rundt om i landet.

Det er ikke lett å kjempe for sin kommune. Man blir omtalt som bakstreversk, gammeldags og bakoverlent. Det blir sagt at kampen er forgjeves for det vil bli storkommuner uansett. «Denne gangen går det ikke over» truer kommunalministeren og svinger den økonomisk pisken.

Regjeringen har mobilisert fylkesmennene til å presse og true på plass nye kommuner. Fylkesmennene vil gjerne ha navnet sitt i historieboka og gyver derfor løs på oppgaven. NHO vil ha 77 kommuner i Norge og er aktive i debatten. Det kan virke som om kommunegrenser bekymrer NHO mer enn oljeprisen. Noen steder har ordføreren satt navnet på en intensjonsavtale på grunn trusselen om millionkutt fra regjeringen om man ikke bidrar til sammenslåinger. Sentraliseringskreftene er sterke.

På den andre siden står du. Og noen til. Dere tror ikke at større enheter automatisk gjør folk lykkeligere. Dere er bekymret for lokaldemokratiet. Dere vet at storkommune vil gi sentralisering og svekket lokaldemokrati.
Mitt råd er klart: Ta kampen. Mange er enige med dere. Mange venter på at noen skal ta et initiativ og si nei til storkommune. Dere kommer til å vinne – særlig om folket får si meningen sin en folkeavstemming.
I Klepp kommune på Jæren stemte 3 av 4 nei til storkommune. Ordføreren, som jobbet for et ja til storkommune, sa dette til Stavanger Aftenblad om hva hun hadde lært av prosessen: «At det jammen er godt å spørre folket. Tenk om vi i kommunestyret bare hadde gjort noe vi trodde var rett, og så hadde 75 prosent av folket vært imot! Det hadde ikke vært bra.»
Uheldigvis deler ikke alle demokratiforståelsen til denne ordføreren. Mange frykter folkets mening og vil derfor ikke spørre innbyggerne i en folkeavstemming. Det er absurd i en reform som en stund ble omtalt som en demokratireform.

Det kommer en dag da Jan Tore Sanner ikke er statsråd – for det vil gå over for Sanner også. Den dagen er det dere som skal leve og bo i kommunen. Det er innbyggerne som sammen kan skape de gode lokalsamfunnene. Regjeringen kan ikke det. De vil bare legge til rette for sentralisering, byråkratisering og privatisering. Det har fått navnet kommunereform. Den er vel verdt å kjempe mot. Og selvsagt kan det gå over.

Geir Pollestad
Stortingsrepresentant Sp