Fra venstre: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP), flåtesjef Webjørn Knutsen
Fra venstre: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP), flåtesjef Webjørn Knutsen

Redningsselskapet får 10 millioner ekstra

Tilleggsbevilgningen på 10 millioner møtes med jubel i Redningsselskapet.

«- Vi er svært glad for regjeringens tilleggsbevilgning – det er en anerkjennelse av vårt viktige arbeid for bedre sjøsikkerhet, sier flåtesjef i Redningsselskapet Webjørn Knudsen.
For å opprettholde sjøsikkerheten og beredskapen langs norskekysten foreslo regjeringen i dag å øke støtten til Redningsselskapet med ti millioner kroner. Dette skjer gjennom en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett. Bevilgningen til Redningsselskapet blir dermed på 93,5 millioner kroner totalt i 2016. Økningen i støtten til Redningsselskapet kommer som følge av økte kostnader og reduserte inntekter.

– Tilleggsbevilgningen viser at regjeringen tar trafikkøkningen langs kysten på alvor og viser vilje til å styrke beredskapen med konkrete tiltak, sier Webjørn Knudsen.

Redningsselskapet får dermed bedre rammevilkår i 2016 som følge av tilleggsbevilgningen og kommer ikke til å trenge å gjøre ytterligere nedbemanning eller kutt i beredskapen. Det blir også økonomisk rom til å fortsette etableringen av to nye sjøredningskorps i henholdsvis Horten og Skjebergkilen.

– Tilleggsbevilgningen vil lette, men ikke løse, den økonomiske situasjonen vår siden vi fortsatt har økonomiske utfordringer, fortsetter Webjørn Knudsen.

Stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen Morten Stordalen (Frp) møtte i dag representanter fra Redningsselskapet for å presentere den gode nyheten.

– Redningsselskapet er en uvurderlig ressurs for hele samfunnet, spesielt for båtfolket og kystbefolkningen. Sommeren nærmer seg og det er økt aktivitet til sjøs. Med disse ekstra midlene kan Redningsselskapet fortsette sitt viktige arbeid for å sikre tryggheten langs kysten, sier Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp).