Skjermbilde 2016-05-12 kl. 13.02.26

10953 tysværbuar

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det etter 1. kvartal 2016 er nær 11.000 innbyggjarar i Tysvær.

Folketalet i Noreg var på 5 223 300 personar per 1. april 2016. Første kvartal i år vaks folketalet med 9 300 personar eller 0,2 prosent. Det gir ein folkevekst som er nær 2 000 lågare enn i same kvartal i fjor. Det er framleis Oslo som har den største folkeveksten.

I Tysvær bur det nå 10953, noko som er 28 fleire enn ved nyttår.
På Bokn bur det nå 856, ni færre en 31.12.15.