MS Rotvær er båten som skal brukast til og frå Borgøy framover, og det er den same som blei brukt på ruta frå 2010 til 2015. Terje Hettervik skal stå for tilbodet, saman med andre. 
Foto: privat
MS Rotvær er båten som skal brukast til og frå Borgøy framover, og det er den same som blei brukt på ruta frå 2010 til 2015. Terje Hettervik skal stå for tilbodet, saman med andre.

Får tilbake skyssen

Borgøyfolket sigra. Tysdag blei det gjort eit endeleg vedtak i skyssaka, og bebuarane får det som dei vil; skyss kvar einaste dag mellom Steinsvik og Borgøy.

Saka låg på politikarane sitt bord til endeleg behandling tysdag kveld i kommunestyret.
– Eg er glad dette blei vedtaket. No får me ro omkring skyssen. Tilbodet som me gjekk for er godt, og ikkje minst er det etter dei fastbuande og hyttefolket sitt ønskje, seier ordførar Sigmund Lier.

Les heile saken i papirutgåva.