Torunn Vestbø Gjerde skal delta på Venstres sitt landsmøte i Oslo.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Venstre-leiar Torunn Vestbø Gjerde er svært nøgd med kommunen si trafikksikring.

Stornøgd med trafikksikringa

Venstre-leiar Torunn Vestbø Gjerde er svært nøgd med måten kommunen satsar på trafikksikring for tida.

Førre veke hadde teknisk utval reguleringsplanen for Frakkagjerd /Frakkagjerdvegen på bordet. Fleire av kampsakene til Venstre har fått gjennomslag.
– Planen ser veldig bra ut. Særleg på grunn av den flotte innsatsen ein no gjer med tanke på sykkelvegar og gangstiar. Trafikksikringa blir skikkeleg bra. Me ønsker reguleringsplanen velkommen og me gler oss til fortsettinga, seier Vestbø Gjerde.