Fort i Våg

Her er litt av det politiet har notert seg i loggen i natt.

Kl.0330, fartskontr. i 70-sone på Våg, 5 ff, høyeste hastighet 94km/t.

Kl.0254, mannen fra kl.0128, ringer politiet gjentatte ganger, gir ikke fred og blir tilslutt pågrepet på bopel

Hgsd. kl.01.28, mann/55 bortvist fra utested, beruset og kranglevoren. Snakket til rette og satt i kurs hjem.