Totalforbudet mot brann oppheves på grunn av den voldsomme nedbøren siste tiden.
Totalforbudet mot brann oppheves på grunn av den voldsomme nedbøren siste tiden.

Slutt på brannforbudet

Alt regnet den siste tiden, gjør at totalbrannforbudet i kommunen, oppheves.

Tysvær brannvesen ved brannsjefen opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander utendørs i Tysvær kommune gjort gjeldende fra 9.mai 2016 med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen for å oppheve vedtaket er at det nå har kommet nedbør av vesentlig betydning.

Vedtaket om forbud ble fattet i medhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 med tilhørende forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd av 17. desember 2015, og det oppheves med hjemmel i samme forskrift.

Brannvesenet minner om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.